Mulle Meck berättar om hus

George Johansson


Barn
Hus är så vanliga att man knappt tänker på dem. Men den som inget har vill nog skaffa sig ett krypin så snart som möjligt. För länge sedan, när människor mest strövade omkring och försökte livnära sig av det naturen bjöd, då tog man sig tak över huvudet där man fann det – en grotta i berget, en jordhåla, kanske några grankvistar över en kullfallen trädstam. Men med tiden lärde sig människan att by